3 years ago

Binh Dương don Noel va nam mới 2015 bằng 2 kỷ lục Việt Nam(Dan tri) – Cay thong cao va số lượng người mặc ao ong gia Noel nhiều nhất sẽ la 2 kỷ lục Việt Nam dược xac lập trong dịp lễ giang sinh va chao don nam mới tại tỉnh B read more...3 years ago

Nam 2013, tren 3,1 triệu lượt khach dến Da Nẵng(Dan tri)- Trong nam 2013, tổng lượng khach du lịch dến Da Nẵng dạt tren 3,1 triệu lượt khach, tổng thu du lịch dạt 7.784,1 tỷ dồng.

T read more...3 years ago

Han Quốc dung chieu “bai tắm tien” dể hut khach du lịch(Dan tri) – Chinh quyền tỉnh Gangwon, Han Quốc dang can nhắc việc mở cửa một bai tắm tien dầu tien tại nước nay nhằm thu hut sự chu y của khach du lịch. Tuy nhien, y tư read more...