7 months ago

Хотелиерство

Изготвя се скица на хотела за следващия ден и се отразяват заетите и освобождаващите на се стаи. След регистрацията на новопристигнали read more...7 months ago

Хотелите

Нощната смяна организира изпълне­нието на дейности като въвеждане на персонален код в компютъра; настаняване на гости; регистр read more...