3 years ago

Dola Angeles Music

Fatum Angeles Music

Zakładam, że popularność dronów w układzie X wynika z argumentu, że większość kopterów ma zamontowanych kamerę skierowaną w przód, ku lotu koptera. Mjr Piotr Szczepański spośród Wyższej Szkoły Oficer read more...