3 years ago

Na drony zapanowała niedawno moda, ale owe nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod notkę możliwości, jakie dają.

Są one doskonałym narzędziem m. in. do monitorowania uroczystości masowych, poszukiwania zaginionych ludzi, koordynacji zaś wsparcia akcji ratunkowych czy też dokumentowania krzywd spowodowanych klęskami żywiołowymi. Bezzałogowce znakomi read more...