2 years ago

Cara Gambar Manga untuk Pemula

Sebelum menghasilkan Komik, tersedia beberapa sesuatu penting yang harus dipahami secara matang oleh Komikers. Berikut ini ialah tahapan atau langkah terpadu yang mesti dipahami sebelum membuat komik, antara lain:

1. Mempersiapan alat & read more...