6 months ago

Czyszczenie, Renowacja, Mazowieckie

Korzystamy z nabytego środków wiedzy zdobytego w dawnych latach. Aby dodać odmienne zdjęcie musisz usunąć któreś z powyższych. Usunięcie starych kwiatów, zniczy, wypielenie i zagrabienie sąsiedztwa wokół grobu (30 cm od grobu). Opowi read more...