3 years ago

गजल

गजलगजल वन अनि पाखा नयाँ हुँदै छ । मलाई हेर्ने आँखा नयाँ हुँदै छ । सायद जमाना फेरिएर हाेला गाउँ बे read more...