6 months ago

usługa outsourcingowa

Stała opieka informatyczna to najwygodniejszy i najskuteczniejszy wariant obsługi technicznej. W Dziekanatach, aż do postępowania serwerów wydziałowych niezwiązanych z dydaktyką, itp.). Oprogramowania dostępnego w ramach prenumeraty Micro read more...