2 years ago

nhan lam bang toeic

làm bằng toeic giả và muốn tăng quan tiến chức cho mai sau sau nay thì điều trước hết bạn sẽ nghĩ là phải làm một cái bằng đại học hẳn hoi để sau này có chuyện gì liên tưởng tới bằng cấp read more...2 years ago

làm bằng đại học giá bao nhiêu

làm bằng trung cấp giả, trung cấp giá rẻ tại TPHCM, Hà Nội chỉ là lăng xê, và khi thực hành cung cấp dịch vụ họ sẽ thực hiện ép giá vì thấy khách hàng cần. thực tại, đây là quan niệm hoàn read more...