1 year ago

Học tiếng Đức nhanh và hiệu quả

Hạn chế dùng Google translate

Google translate là một phương tiện dịch rất tiện ích. Tuy nhiên việc sử dụng nó sẽ đem lại kết quả không tốt cho vi read more...