2 years ago

PZU szykuje zmiany dotyczące grup klientów

- Trudny rynek klienta korporacyjnego wymaga koncentracji si i uwagi, by sprosta wyzwaniom biznesowym. Tworzc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwija obszary, w ktrych jest istotny potencja wzrostowy. Oprcz dziaalnoci ubezpieczeniowej, prowadzi te dziaaln read more...