1 year ago

lam bang cap 3 gia

Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc tuyển lựa tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành ph read more...