3 years ago

Khach sạn Nguyễn

Khach sạn Nguyễn

Dịa chỉ: 33/23 Vạn Kiếp, Phường 3, Q Binh Thạnh, Hồ Chi Minh

Tel: 08 35 read more...3 years ago

Thanh Binh I Hotel

Giới thiệu: Du khach sẽ tim thấy tất cả cac tiện nghi tốt nhất ở mỗi phong trong số 15 phong của khach sạn 1 sao nổi tiếng nay. Khach sạn duyen dang nay từ lau da la diểm dến yeu thich ở Hội An cho cả read more...3 years ago

Khach Sạn Sapa Global

Giới thiệu: Dể lam cho kỳ nghỉ của du khach dễ chịu thoải mai, tất cả cac phong dều co ban, may sấy toc, truy cập internet, tivi, voi hoa sen, quan bar nhỏ.

Dể lam cho kỳ nghỉ của du khach dễ chịu read more...3 years ago

Khach Sạn Tan Phương Hội An

Giới thiệu: Diều hoa nhiệt dộ, ban, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong, tivi, voi hoa sen co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac.

Mo tả khach sạn

Diều hoa nhiệt read more...3 years ago

Khach sạn Fortune

Khach sạn Fortune

Dịa chỉ: 360 Dường 2-9, Quận Hải Chau, TP. Da Nẵng

Tel: 0511 22222 read more...3 years ago

Khach sạn Hoang Anh Star

Khach sạn Hoang Anh Star

Dịa chỉ: 31/3B Song Hanh, Trung Mỹ Tay, Quận 12, Tp Hồ Chi Minh read more...3 years ago

Khach sạn Anh Ngọc

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach Next