2 years ago

Tại sao các nhà phát triển yêu thích PHP?

Ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ PHP nức danh trong việc lớn mạnh web được Rasmus Lerdorf phát hành lần đầu tiên hồi năm 1995 và đã được thúc đẩy nhờ các dịch vụ như WordPress, Facebook. Th read more...2 years ago

Ngành phần mềm đang khát lập trình viên PHP?

Ngôn ngữ nguồn mở PHP đang là ngôn ngữ lập trình web rộng rãi nhất sở hữu gần 80% website trên thế giới. rộng rãi công ty phần mềm đang sở hữu nhu cầu tuyển dụng cực kỳ to đối có lập trì read more...