3 years ago

Khach sạn Old Quarter Cyclo Ha Nội

Dịa chỉ: 25 Hang Thiếc,Khu phố cổ, Quận Hoan Kiếm, Ha Nội, Việt Nam

Mo tả

Khach sạn Old Quarter Cyclo co lối kiến truc va cac tinh nang với phong cach truyền thống Việt Nam với 20 phong dược read more...3 years ago

Khach sạn Quận 1 Lien An Saigon Hotel

Giới thiệu: Trong tất cả cac phong dều co diều hoa nhiệt dộ, ban, truy cập internet, tivi, voi hoa sen, quan bar nhỏ, truyền hinh vệ tinh/cap.

Mo tả khach sạn

Trong tất cả cac phong dều co diều h read more...3 years ago

Khach sạn Quận 10 Saigon Village

Giới thiệu: Mỗi phong trong số 75 phong tại khach sạn 4 sao xinh dẹp nay dều co cac tiện nghi sang trọng.

Mo tả khach sạn

Mỗi phong trong số 75 phong tại

3 years ago

Khach sạn Luminous Việt Ha Nội

Giới thiệu: Khach sạn Ha Nội Luminous Việt với tieu chuẩn 3 sao, tất cả 35 phong ngủ co dầy dủ trang thiết bị hoan toan mới, chắc chắn du khach sẽ thấy hoan toan hai long

read more...3 years ago

Khach sạn Anh Nhật Quy Nhơn

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.

Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nha read more...3 years ago

Khach Sạn Phong Lan

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.

Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nha read more...