3 years ago

Khach sạn LaFelix

Khach sạn LaFelix

Dịa chỉ: 287-289 Phạm Ngu Lao, Quận 1, Tp Hồ Chi Minh

Tel: 08 38386972; Fax: read more...3 years ago

Khach sạn Friendly - Ma May Ha Nội

Dịa chỉ: 68 Ma May, quận Hoan Kiếm, Ha Nội

Mo tả

Khach sạn Friendly - Ma May vừa hoan thanh nang cấp, la một trong những read more...3 years ago

Khach sạn Crown Huế

Giới thiệu: Khach sạn Crown Huế mới di vao hoạt dộng nam 2010. Khach sạn co quy mo cao 7 tầng gồm 45 phong nghỉ rộng rai, thoải mai. Cac phong dều co dầy dủ những tiện nghi ma quy khach mong dợi của một kh read more...3 years ago

Khach sạn Gold Huế

Giới thiệu: Khach sạn Gold Huế co 33 phong ngủ với trang thiết bị mới, hiện dại dạt tieu chuẩn 2 sao, gồm cac lọai phong: Standard, Superiod, Deluxe, Excutive Suit

Khach sạn Gold Huế nằm ở Trung tam th read more...3 years ago

Khach Sạn Pacific Ha Nội

Giới thiệu: Khach sạn Pacific Ha Nội duyen dang nay từ lau da la diểm dến yeu thich ở Ha Nội cho cả khach doanh nhan va di nghỉ.

Khach sạn Pacific Ha Nội duyen dang nay từ lau da la diểm dến yeu thich read more...3 years ago

Khach sạn Hải Dương

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly khach sạn vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.

Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nha read more...3 years ago

Khach sạn Quận 1 Kingston Sai Gon

Giới thiệu: Nằm ở cổng phia Tay của chợ Bến Thanh, Kingston ở vị tri rất gần cac cac tập doan da quốc gia, nha hang lớn, bảo tang, dinh Thống Nhất va cac khu mua sắm phức hợp ở Sai Gon

read more...