3 years ago

iQhawekazi Livubile

IZWI LABANTU Ngiyizwi labantu, Ngiyizwi lomuntu omusha, Izwi lezimungulu, Ezingakwazi ukukhuluma zizwakale. Izwi lesizwe esikhonondayo, Izwi lokhokho asebelele kwelamathongo, Abangasakwazi ukuthamunda izindaba zasendulo, Bayal read more...

3 years ago

iQhawekazi Livubile

IZWI LABANTU Ngiyizwi labantu, Ngiyizwi lomuntu omusha, Izwi lezimungulu, Ezingakwazi ukukhuluma zizwakale. Izwi lesizwe esikhonondayo, Izwi lokhokho asebelele kwelamathongo, Abangasakwazi ukuthamunda izindaba zasendulo, Bayale abadukileyo, read more...