12 months ago

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Przy Częstochowie Instruktorów


Dzisiaj chcę Wam opisać procedura podczas szkolenia kandydata dzięki kierowce - odnośnie pieszych. Uprawnienie jazdy w tej klasy może uzyskać wyłącznie postać pełnolet read more...