9 months ago

làm bằng cấp 3 giả

Ảnh: Báo Gia LaiLãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện một số ban, ngành trong tỉnh đã đến BV đa khoa tỉnh thăm hỏi, khích lệ nhưng người bị thương và hỗ trợ các gia đình có thân nhân gặp nạn. read more...9 months ago

làm bằng cấp 3 hà nội

Cả bố và mẹ đều biết rất ít chữ và chưa từng ra khỏi thôn làng, nên từ nhỏ Huyền luôn cầm cố vươn lên trong học tập để vươn lên thoát nghèo. Tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đứ read more...