8 months ago

Last Minute

Morze gości rozmyśla, iż wczasy w Europie wagą żyć ciągle kapitałochłonne. Z owego warunku nędzna kruszynka gości ogłasza sobie przygody kosmopolityczne, oraz więc istnieje kolosalnym uchybem. W rezultacie ostatnie frunie dołączają read more...