10 months ago

làm bằng cấp 3 giả

Băn khoăn về tính trung thực, trang nghiêm trong các khâu coi thi, chấm thi tại cụm thi địa phương sẽ được khắc phục vì hầu hết các bài thi (trừ môn Ngữ Văn) sẽ được thực hành theo hình thức read more...10 months ago

nhận làm bằng cấp 3

Tại đây, ban giám khảo đã đặt ra những câu hỏi xoay quanh những đề tài thân thuộc như: cuộc thi Nét đẹp Tràng An, văn hóa liên lạc, vấn đề đồng đẳng giới, tà áo dài Việt Nam. Sau khi em Lê read more...