2 years ago

làm bằng đại học 4 triệu

làm bằng đại học thật tphcm, trung cấp giá rẻ tại TPHCM, Hà Nội chỉ là quảng cáo, và khi thực hành cung cấp dịch vụ họ sẽ thực hành ép giá vì thấy khách hàng cần. thực tiễn, đây là quan ni read more...2 years ago

làm bằng đại học ở đâu

làm bằng đại học ở đâu uy tín và muốn tăng quan tiến chức cho ngày mai sau nay thì điều đầu tiên bạn sẽ nghĩ là phải làm một cái bằng đại học hẳn hoi để sau này có chuyện gì can hệ tới read more...