3 years ago

Khach sạn Thanh Thu

Khach sạn Thanh Thu

Dịa chỉ: 34 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thanh, Quận 1, Tp Hồ Chi Minh

read more...3 years ago

Khach sạn Tiến Thịnh

Khach sạn Tiến Thịnh

Dịa chỉ: 448 Hoang Diệu, Thanh Phố Da Nẵng

Tel: 051 read more...3 years ago

Khach sạn Sapa Chau Long I

Giới thiệu: Khach sạn Chau Long I cach chợ Sapa va nha thờ vai bước chan. Phong cach của khach sạn la sự kết hợp hai hoa giữa da va gỗ với tầm nhin dỉnh Phanxipan, dỉnh nui cao nhất Việt nam.

Khach s read more...3 years ago

Khach sạn Quận 1 Asian Ruby 1 Hotel

Giới thiệu: Nằm tại trung tam Sai Gon, Asian Ruby 1 Hotel co vị tri thuận tiện va gia cả phải chang cho du khach khi dến tham thanh phố nhộn

3 years ago

Khach Sạn New Day

Khach Sạn New Day

Dịa chỉ: 33 Ngo Cao Lang, Quan Sơn Tra, Thanh phố Da Nẵng

Tel: 0511 6555552; read more...3 years ago

Khach sạn Dồng Hới

Khach sạn Dồng Hới

Dịa chỉ: 50 Quang Trung, TP. Dồng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3822289 - 382 read more...