7 months ago

Ołoszenie – szkolenia z konfliktów

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps:// read more...7 months ago

Zawiadomienie – kursy z prawa prasowego

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN