7 months ago

Vệnh vảy cá và cách điều trị giúp tiết kiệm chi phí

Vảy cá nằm trong nhóm bệnh vảy da như vảy nến, á sừng, vẩy phấn hồng… Nhóm bệnh này cơ bản có chung cơ chế bệnh sinh: Rối loạn đáp ứng miễn dịch bi read more...