7 months ago

Obwieszczenie – szkolenia z adrogologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich read more...7 months ago

Anons informacyjny – szkolenia z promocji

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttps:// read more...7 months ago

Obwieszczenie – warsztaty z obsługi klienta

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...7 months ago

Publikacja – kursy z psychologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich read more...