1 year ago

làm bằng đại học lạc hồng

làm bằng đại học hàng hải Thiên Đàng hay Cõi Niết Bàn nơi thế giới bên kia, mình thật sự ao ước được gặp lại mọi người ở đó. Đó là ĐH kinh dinh và Công nghệ.
Phóng viên Dân trí đã read more...