2 years ago

Khi nào được đơn phương xin ly hôn abc

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình 2014


Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên


- Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thi hanh th read more...2 years ago

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh: abc

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:


a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh


đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện ho read more...