1 year ago

làm bằng đại học ở đà nẵng

làm bằng đại học giả ở tphcm cầm cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các lực lượng nổi dậy, các nước ủng hộ cho phe nổi dậy Syria không bao giờ có thể phá vỡ được niềm tin của ông Assad read more...