1 year ago

làm bằng đại học tại hải phòng

làm bằng đại học giá 4 triệu tự tin đó có từ đâu? Như tôi đã nói ở trên, ở giác độ hãng, tôi tin vào chiến lược mà chúng tôi đang xây dựng. Nên nhớ, đại gia không phải cỗ máy in tiền.< read more...