10 months ago

SPLG Login Melalui SPLKPM

SPLG atau sistem pengurusan latihan guru adalah satu lagi portal rasmi dari Kementerian Pendidikan Malaysia yang sangat bermanfaat kepada guru. Melalui SPLG ini, para guru dapat mengemaskini segala pengurusan latihan yang telah dilalui.

S read more...