3 years ago

BAB 1 ..TAKUT KEPADA ALLAH .

Tersebut dalam sebuah hadith . Dari Rasuullah SAW ,baginda bersabda:

     "sesungguhnya Allah menciptakan malaikat . Sayapnya yang sebelah mncapai bumi dan timur .Yang sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat . read more...