4 months ago

Ołoszenie – warsztaty z Power Point

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://ocenyw read more...4 months ago

Ołoszenie – treningi z public relations

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...4 months ago

Decyzja – kursy z szybkiego pisania

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...