2 years ago

Tabletowe Przedszkole

Tabletowe Przedszkole jest nowoczesną aplikacją internetową dla dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Tabletowe Przedszkole zapewnia bogaty zakres multimedialnych ćwiczeń edukacyjnych dla najmłodszych. Zadania uszeregowane są wg wi read more...