2 years ago

Một vài năm trước, cháu gái đã mua tặng cụ2 years ago

Vào những năm 1920 – 19202 years ago

Những thứ cụ đã dùng2 years ago

Cụ Rose Wong (102 tuổi) đã sống một đời tuyệt vời.2 years ago

Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm tham gia vào OBF


Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm tham gia vào OBF với tư c&aac read more...2 years ago

Tháng 9/2014, Tập đoàn ITOCHU của Nhật Bản

LCG trong năm 2015 đã trích lập toàn bộ, chịu mất trắng khoản đầu tư 116,5 tỷ vào OBF. Nguồn: BCTC hợp nhất read more...2 years ago

Trong 3 năm 2010-2012

Câu chuyện khó khăn của OBF không phải là trường hợp cá biệt, đặt trong "bức tranh" tối mà read more...