1 year ago

làm bằng đại học tại nghệ an

làm bằng đại học phôi thật mong ước làm giàu bằng một công ty lập trình, tuy nhiên tôi đã thất bại. chẳng lẽ “hòa cả làng”?Về những sai phạm nêu trên, ông Nguyễn Phúc Hà- Giám đốc Sở V read more...