Ai Cập phẫn nộ vụ quay phim khieu dam tại Kim tự thap(Dan tri) – Chinh quyền Ai Cập rất phẫn nộ va dang mở cuộc diều tra trước sự việc tren.

Giới chức Ai Cập hiện dang rất tức giận trước sự việc khach du lịch quay video khieu dam tại diểm di sản nổi tiếng của nước nay rồi tung len mạng. Mamdouh al-Damati, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập mới day len tiếng: “Việc quay cac cảnh gợi dục trong khu vực Kim tự thap Senn al-Agouz tại thanh phố Giza la trai phap luật”.


 
Ai Cập phẫn nộ vụ quay phim khieu dam tại Kim tự thap


Hinh ảnh của người phụ nữ trong clip khieu dam quay tại khu vực kim tự thap.


Dược biết, người phụ nữ xuất hiện trong doạn clip co ten Aurita. Vị khach an mặc kha khieu khich va khoe phần ngực trần khi dứng giữa cac doan khach tham quan. Bối cảnh trong doạn phim ngay gần khu vực tượng nhan sư. Ngon ngữ trong clip la tiếng Nga nhưng co kem theo phụ dề tiếng Anh.
Ai Cập phẫn nộ vụ quay phim khieu dam tại Kim tự thap


Người phụ nữ thoải mai khoe ngực trần khi xung quanh kha dong khach tham quan.


Theo kết quả diều tra ban dầu, doạn clip co thể dược quay khoảng 1 nam trước. Tuy nhien, chỉ khi một tờ bao ở Ai Cập dưa tin cung hinh ảnh nữ du khach lộ ngực trước khuon vien Kim tự thap, sự việc mới dược dư luận chu y.
Ai Cập phẫn nộ vụ quay phim khieu dam tại Kim tự thap


Hinh ảnh cắt từ clip.


Hiện sự việc vẫn dang trong qua trinh diều tra. Mamdouh al-Damati, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập nhấn mạnh: “Chung toi sẽ lắp them cac camera giam sat tại khu tham quan dể dảm bảo khong xảy ra những vụ tương tự trong tương lai”.


 


Hoang Ha


Theo Dailymail