Bhasha

Kadhi-Kadhi kay hota ki, ekhad pustak agadi ved laun jat. Sarakh tech vachav asa vatu lagat. Tyatlya vyaktirekha mhana kinva tya pustakatil tatkalin paristhiti mhana sagalch agadi aaplas vatu lagat. Agadi thodkyat sangaych mhanje aapan adict hoto tya pustakache. Pan hyat sagal shrey tya lekhkach ahe. Tyachya lekhan shailich ahe. Vachkala aplya lekhanane khilvun thevaych hyala aadhi swatahjaval tashi pratibha lagate. Ani sudaivane Marathi Sahityachya hya Tarangnat ase khup achat ani aplya pratibhene , aplya likhanane lokana ved lavnare lekhak houn gele, ahet ani hot rahtil. Mulat Bhasha he vyakt honyach madhyam ahe ani aplya Matrubhashet (Mother Tounge) vyakt hona tr adhik sopa asat. Mag apan aplya bhavna vyakt karayla itar Bhashancha aadhar ka gheto?