Quảng Binh xếp thứ 8/52 diểm dến ly tưởng cho 2014Tờ bao danh tiếng của Mỹ New York Times vừa binh chọn 52 diểm dến ly tưởng danh cho du khach trong nam 2014. Tỉnh Quảng Binh của Việt Nam dược vinh danh ở vị tri thứ 8 trong danh sach nay.Theo New York Times, sở di Quảng Binh dược binh chọn la một trong những diểm dến hấp dẫn dối với du khach bởi nơi day sở hữu Hang Sơn Doong – một trong những hang dộng lớn nhất thế giới. Hiện nay, lần dầu tien du khach co thể tiếp cận va kham pha hang dộng kỳ vi nay thong qua dơn vị diều hanh tour Oxalis.

Quảng Binh xếp thứ 8/52 diểm dến ly tưởng cho 2014


Hang Sơn Doong của Quảng Binh

Khong gian ben trong hang dộng rộng lớn dến mức co thể chứa toa nha chọc trời 40 tầng. Khong chỉ kỳ vỹ về kich thước, Sơn Doong con co những khối thạch nhu khổng lồ với nhiều hinh thu kỳ thu, dẹp lung linh, huyền ảo. Tại cac diểm co trần hang bị sụp, anh nắng mặt trời rọi xuống, tạo nen thảm thực vật cao tren 15m. Ben trong hang con co cả canh rừng nhiệt dới nguyen sinh dặc biệt với hơn 200 loai thực vật.Hiện nay những chuyến tham Sơn Doong bị hạn chế về số lượng du khach (chỉ 220 du khach dược kham pha hang mỗi nam) dể dảm bảo giữ gin dược khong gian nguyen sơ của danh thắng kỳ thu nay.Dược biết, hang Sơn Doong co chiều rộng 200m, dai it nhất 6,5km, cao hơn 150m. Với kich thước nay, hang Sơn Doong da vượt qua hang Deer của Malysia dể chiếm vị tri hang dộng tự nhien lớn nhất thế giới. Cac nha khoa học va nha tham hiểm cho rằng, hang Sơn Doong dược hinh thanh khoảng 2 – 5 triệu nam trước, khi nước song chảy ngang qua vung da voi da bị vui lấp dọc theo một dường dứt gay. Dong nước lam xoi mon va nạo ra một dường hầm khổng lồ trong long dất dưới day nui.Mới day, Tạp chi du lịch nổi tiếng của Mỹ Business Insider (Mỹ) cung da binh chọn hang Sơn Doong của Việt Nam la một trong 12 hang dộng ấn tượng nhất tren thế giới.Ngoai Quảng Binh, những diểm dến khac lọt vao Top 10/52 diểm dến hấp dẫn cho nam 2014 do New York Times binh chọn gồm: Cape Town, Nam Phi; Christchurch, New Zealand; North Coast, California; bờ biển Albania; Trung tam thanh phố Los Angeles; Namibia; Perth, Uc; Rotterdam, Ha Lan.(Theo Tổ Quốc)