Han Quốc dung chieu “bai tắm tien” dể hut khach du lịch(Dan tri) – Chinh quyền tỉnh Gangwon, Han Quốc dang can nhắc việc mở cửa một bai tắm tien dầu tien tại nước nay nhằm thu hut sự chu y của khach du lịch. Tuy nhien, y tưởng nay lại dang vấp phải sự phản dối của khong it người dan dịa phương.

Cơ quan East Sea-Rim Headquarters (ESRH) – chinh quyền của Gangwon  - la nơi co y tưởng dộc dao tren. Theo dề xuất ma ESRH trinh len chinh phủ, việc mở cửa một bai tắm tien vao nam 2017 co thể thu hut nhiều du khach nước ngoai to mo tới Gangwon va từ do, họ co thể biết dược nơi day co những bai biển cat trắng, nước xanh tuyệt vời như thế nao dể giới thiệu cho cac khach du lịch khac. “Chung toi thấy dự an nay la một phần trong những nỗ lực thuc dẩy du lịch tại dịa phương minh”, một quan chức ESRH cho biết. Han Quốc dung chieu bai tắm tien dể hut khach du lịch

Ảnh minh họa
Mặc du Han Quốc co nền kinh tế phat triển nhưng người dan tại nước nay vẫn mang nặng tư tưởng bảo thủ. “Nhiều người dan tỏ ra khong hề thich y tưởng “bai tắm tien” trong khi dự an nay muốn thanh cong lại rất cần dến sự ủng hộ của người dan”, quan chức ESRH cho hay. Theo cơ quan nay, nhiều người dan Han Quốc phản dối với ly do lo ngại “bai tắm tien” co thể gay ra những hệ lụy dạo dức xấu. Vi vậy, hiện ESRH dang thực hiện hang loạt chiến dịch vận dộng, giải thich cung như thuyết phục người dan ủng hộ y tưởng của minh.  Dược biết, y tưởng mở cửa “bai tắm tien” từng dược Han Quốc rục rịch tiến hanh vao nam 2005 song lại danh phải hoan lại vi sự phản dối mạnh mẽ từ cong chung. Tren thế giới hiện nay, “bai tắm tien” khong phải mo hinh du lịch xa lạ va dang tỏ ra vo cung hut khach. Ha AnhTheo The Age