Don du khach quốc tế dầu tien dến TP Hồ Chi MinhSang 1/1/2015, tại san bay Quốc tế Tan Sơn Nhất, Sở Du lịch TP Hồ Chi Minh phối hợp với Hiệp hội du lịch TP Hồ Chi Minh va Tổng cong ty hang khong Việt Nam tổ chức lễ don doan du khach quốc tế dầu tien dến TP Hồ Chi Minh.

Theo do, doan du khach dầu tien dến TP Hồ Chi Minh tren chuyến bay của hang hang khong quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mang số hiệu VN50 hanh trinh Anh – TP Hồ Chi Minh da hạ canh xuống san bay Quốc tế Tan Sơn Nhất luc 7h60. Ong David Ingamells va ba Carole Ingamells la những vị khach du lịch quốc tế dầu tien dặt chan dến TP Hồ Chi Minh trong nam 2015, da dược chao don nồng hậu tại ga dến. Don du khach quốc tế dầu tien dến TP Hồ Chi Minh


Cac du khach quốc tế dầu tien dến TP Hồ Chi Minh dược tặng qua va chụp hinh lưu niệm


Tại lễ don, những du khach dầu tien sẽ dược tặng qua, chụp hinh lưu niệm, thưởng thức tra, xem trinh diễn nhạc cụ dan tộc va dược tặng chữ viết thư phap. Theo Sở Du lịch TP Hồ Chi Minh, trong buổi sang 1/1/2015, ngoai doan khach dầu tien, Sở cung sẽ tổ chức lễ don hơn 1.000 khach quốc tế với 5 chuyến bay dến từ Anh, Phap, Dức, Dai Loan va Hồng Kong tren cac chuyến bay của cac hang Vietnam Airlines, Cathay Pacific va Eva Airwyas. Don du khach quốc tế dầu tien dến TP Hồ Chi Minh


Cac du khach dầu tien dược mời thưởng thức tra


Day la sự kiện mở dầu cho chuỗi sự kiện van hoa – du lịch trong nam 2015 tại TP Hồ Chi Minh như: Lễ hội ao dai, ngay hội du lịch, lien hoan ẩm thực dất phương Nam, lễ hội trai cay Nam bộ, lễ hội thuyền dang, hội chợ du lịch quốc tế… Don du khach quốc tế dầu tien dến TP Hồ Chi Minh


Lanh dạo nganh du lịch TP Hồ Chi Minh don cac doan khach du lịch dến Thanh phố dầu nam 2015


Ba Van Thị Bạch Tuyết, Giam dốc Sở Du lịch TP.Hồ Chi Minh, cho biết trong nam 2014, TP.Hồ Chi Minh da don khoảng 4,4 triệu lượt du khach quốc tế (tang 7% so với cùng kỳ 2013) va 17,6 triệu lượt khach du lịch nội dịa (tang 13% so cung kỳ). Trong nam 2015, Thanh phố dặt mục tieu don 4,7 triệu lượt khach quốc tế, tang 7% so với nam 2014 va 19,3 triệu lượt khach du lịch nội dịa, tang 13% so cung kỳ. Theo M.TBaotintuc.vn