Baku – Thành phó du lịch tương lai(Dan tri) – Thanh phó Baku, thủ do của dát nước giau dầu mỏ Azerbaijan, hứa hẹn sẽ sớm trở thành diẻm du lịch dược nhièu người ưa thích trong mọt vài nam tới.

Thanh phó Baku, thủ do của dát nước giau dầu mỏ Azerbaijan, co thể hiện nay chưa phải là diẻm dén dàu tien xuát hiẹn trong dàu khi bạn chọn dịa diẻm du lịch nhưng thành phó lớn nhát khu vực Caucasus sẽ sớm trở thành diẻm du lịch dược nhièu người ưa thích trong mọt vài nam tới khi Dại hội thể thao chau Au dầu tien dược tỏ chức tại day vào nam 2015.

Baku - Thành phó du lịch tương lai

Thap ngọn lửa, biểu tượng mới của thủ do Baku

Baku thường dược ví như là Dubai của khu vực Caucacus (Cap-ca-dơ) bởi sự giàu có và xa hoa. Theo xếp hạng Lonely Planet thị Baku thuộc nhom 10 diểm dến hang dầu về cuộc sống về dem.

Sau khi thực hiện thanh cong cuộc thi am nhạc Eurovison 2012 và dược chọn làm dịa diẻm tỏ chức Dại họi thẻ thao chau Au dầu tien nam 2015, thanh phố giau co này dang dàn trở thành diẻm du lịch hàng dàu của giới giàu có.

Baku - Thành phó du lịch tương lai

Baku thường dược ví như là Dubai của khu vực CaucacusNgoài thị trường hang hoa xa xỉ ngay cang phát triẻn, trung tam phố cổ Baku với cung diện Shirvanshah va Maiden Tower da dược dưa vao di sản thế giới UNESCO nam 2000.

Dể don tiếp dong khach du lịch tham gia sự kiện Dại hội thể thao chau Au 2015, nhiều khach sạn sang trọng sẽ dược khanh thanh và sãn sàng phục vụ sự kiẹn thẻ thao này.

Linh Ngọc

Theo AFP