Hộ chiếu dộc dao của CanadaNhững bức tranh lung linh sắc mau sẽ hiện len khi chiếu tia UV vao cac trang trong quyển hộ chiếu của Canada.Dược phat hanh từ giữa nam 2013, quyển hộ chiếu của cong dan Canada khiến cac tin dồ du lịch tren thế giới phải ghen tị vi tinh dộc dao va sang tạo. Nếu chỉ nhin dưới anh sang binh thường bạn sẽ thấy chung cung giống bao quyển hộ chiểu của cac nước khac. Tuy nhien, khi dược chiếu dưới tia UV (tia cực tim) thi những bức tranh in nổi sẽ hiện len sắc net va ấn tượng.Tất cả cac trang ben trong của quyển hộ chiếu của Canada dều dược in theo cach thức nay. Cac hinh ảnh cung la cach thức quảng ba du lịch va ca ngợi dất nước Canada như hinh la phong, cac nhan vật nổi tiếng, cảnh quan ấn tượng…Dồng thời với cach thiết kế nay cung với một con chip sinh trắc học (cong nghệ sử dụng những thuộc tinh vật ly, dặc diểm sinh học rieng của mỗi ca nhan như van tay, mống mắt, khuon mặt… dể nhận diện) dược gắn vao cac hộ chiếu ca nhan cung giup ngan chặn những hanh vi sao chep, lam giả hộ chiếu một cach tối da nhất.Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Hộ chiếu dộc dao của Canada


Ha Dan (theo Boredpanda)