Sẽ diễn ra Ngay hội Thai Lan tại Ha Nội(Dan tri) – Ngay hội Thai Lan sẽ diễn ra vao luc 15h00 – 22h00, thứ 7, 6/12/2014 tại Cong vien Thống Nhất, Ha Nội nhằm quảng ba về dất nước Thai Lan.

Day la sự kiện do Dại sứ quan Thai Lan tại Ha Nội phối hợp với Phong du lịch Thai Lan, Cong ty TNHH Hang khong Thai Lan, Hội Doanh nghiệp Thai Lan (tại Ha Nội va khu vực miền Bắc) va Cộng dồng người Thai tại Việt Nam dồng tổ chức.

Cac hoạt dộng của sự kiện bao gồm; tổ chức cac quầy ban dồ an, dồ lưu niệm, giới thiệu về du lịch Thai Lan, hoạt dộng bốc tham trung thưởng, biểu diễn cac tiết mục van hoa nghệ thuật do doan vo si từ Thai Fight va doan nghệ thuật mua Thai dảm nhiệm, trinh diễn trang phục Thai Lan va cac tiết mục biểu diễn của dan nhạc Hải quan Thai Lan.

Từ nhiều nam qua nganh Thai Lan luon biếtcach tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, qui mo lớn…nhằm loi keo khachdến nhiều lần,do cung la kenh quảng ba hiệu qua những du khach muốn kham pha những netdộcdao du lịcht ren dất nước chua vang.

Mỗi người danThai Landều co y thức rất cao hướng tới việc phat triển du lịch mang tầm quốc tế. Hầu như ai cung noi dược tiếng Anh, từ những người ban dồ an tren phố tới những tai xế tuk tuk. Tại hầu hết cac diểmdu lịch, luon co bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh danh cho du khach.

Trong nam nay, nganh du lịch Thai Lan da tổ chức quảng ba hinh ảnh dất nước nay tại Việt Nam khong dưới một lần. Vao hồi dầu nam Tổng cục Du lịch Thai Lan da tổ chức Hội thảo quảng ba du lịch Thai Lan tại Việt Nam với sự co mặt của Pho Dại sứ Vương quốc Thai Lan tại Việt Nam Boonrong Pongstiensak. Buổi hội thảo nay Thai Lan dưa ra thong diệp luon chao don khach du lịch Việt Nam.

Hang nam, Thai Lan don một lượng khach du lịch quốc tế với con số tren 10 trieu lượt người. Thị trường quốc tế chủ yếu của Thai lan la cac nước nằm trong khối ASEAN, Chau A, Chau ấu…Nam 2013 lượng khach du lịch Việt dến Thai Lan la 787 ngan lượt người, tang 27,29% so với nam 2012 va cho tới nayt lượng người Việt dổ xo sang dất nước chua vang vẫn khong ngừng gia tang.

Minh Phan