ข้าวกล้อง ประโยชน์มากมายที่เราคาดไม่ถึง

ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ ถ้าเรากินทุกวัน จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ต่างจากข้าวขาวที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้ว จะเอาของดีออก แต่บางคนบอกว่า คนกินข้าวกล้องเป็นคนจร แต่เราเป็นคนจน เราต้องกินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์ ทุกวันนี้เรากินข้าวกล้องแทนข้าวหอมมะลิขาวทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงดี” นี่เป็นกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อคณะสื่อมวลชนที่ตามเสด็จให้เผยแพร่สาธารณชนในวันที่เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ที่บ้านบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541

จากพระราชกระแสรับสั่งในวันนั้น ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อย หันมาสนใจและเรียกหา “ข้าวกล้อง” รับประทาน และเป็นเหตุผลเพียงพอที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนหันมากิน “ข้าวกล้อง”