Sự khac biệt thu vị của London 1927 va 2013

Mới day, doạn phim dai 6 phut của nha lam phim Simon Smith tai hiện lại hinh ảnh London dưới dạng dối chiếu xưa va nay vừa dược cong bố va nhanh chong thu hut dược sự chu y, khong chỉ với những người trong nghề ma con với bất kỳ ai yeu mến thanh phố nay. Doạn phim dược Smith kỳ cong quay lại rồi bien tập va chỉnh sửa sao cho thật trung khớp với phim da dược quay trước do gần một thế kỷ.Giữa thập nien 20 của thế kỷ trước, nha lam phim kiem quay phim nổi tiếng Claude Friese-Greene, cha dẻ của The Open Road, da co một chuyến du lịch vong quanh nước Anh chỉ với chiếc may quay phim mau của minh va lưu lại những hinh ảnh quy gia về London thời kỳ nay. Video mới dược khoi phục nam 2005 va dược lưu hanh rộng rai tren internet. Sự khac biệt thu vị của London 1927 va 2013


Tinh cờ xem dược doạn phim, Simon Smith da nảy ra y tưởng theo chan Claude Friese-Greene, ghi lại dung những hinh ảnh về thanh phố, nơi nha quay phim tiền bối da di qua, dể so sanh sự khac biệt giữa London sau 86 nam. Kết quả thật ngoai sự mong dợi.Smith da cố gắng dặt may tại dung những goc quay nam xưa va bien tập tren hai khung hinh song song. Người xem sẽ thich thu khi nhận ra những diểm tương dồng giữa hai doạn phim. Nhiều cảnh vật dường như chẳng hề thay dổi qua thời gian nhưng doi khi người xem cung phat hiện ra sự xuất hiện của một vai cong trinh mới.Theo chan hai nha quay phim, dộc giả sẽ nhận thấy dong song Thames gắn liền với thanh phố dường như hẹp lại doi chut va co nhiều toa nha cao tầng dọc hai ben bờ song hơn xưa. Cầu London giờ da co hai lan xe cộ hiện dại chạy day dặc, cach nhau bởi dải phan cach chứ khong chạy tự do như trước.Bong dang những anh cảnh sat giao thong mặc quan phục dặc trưng giơ tay chỉ dường ở nga tư khong con, ma thay vao do la cột den tin hiệu giao thong. Khu chợ Petticoat Lane dường như dong duc hơn, nhiều hang hoa binh dan va da dạng hơn những nam 1920 với sự xuất hiện thường xuyen của những người dan nhập cư.Tuy nhien, những cong trinh như cong vien Hyde Park, vườn Kensington, tượng dai Peter Pan, cầu Westminster… vẫn dường như chẳng hề suy chuyển theo thời gian. Xem video so sanh London 1927 va 2013:

Nguyen Chi

Video: Vimeo