Du khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấu(Dan tri) – Những du khach thich mạo hiểm co thể dến cong vien Crocosaurus Cove, thanh phố Darwin của Uc dể dược trải nghiệm cảm giac ở trong một chiếc khung thả dưới nước dể mặt dối mặt với chu ca sấu nước mặn nặng 2.000 pound (khoảng 900 kg).

“Chiếc khung tử thần” nay dược lam từ chất liệu Acrylic (Mica) với dộ day khoảng 3.8 cm sẽ giữ du khach trong vong 15 phut dưới nước dể họ“tro chuyện” cung chu ca sấu Choppa thuộc loai bo sat hung hang nay cung như mạo hiểm dưa minh lại gần ham rang hung tợn của no.Du khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDu khach mạo hiểm “tro chuyện” cung ca sấuDỗ Quyen (tổng hợp)