Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7-  Thang 7, tấm long những người dang sống khon nguoi day dứt, tưởng nhớ dến cong lao của những người da anh dung hi sinh dể bảo vệ nền dộc lập dan tộc. Nhan dịp nay, cong ty Vietravel bát dàu triẻn khai những chuyén hành trình di Quảng Bình – Vũng Chùa – Quảng Trị.TIN BAI KHAC

Hanh trinh di qua Quảng Binh – Vung Chua – Quảng Trị, dưa những người linh về tham lại với chiến trường xưa, thắp nen nhang cho những người dồng dội vinh viễn nằm lại nơi dất mẹ.Chuyến hanh trinh dầu tien nay lần nay gồm 20 người, la những cựu chiến binh va người than. Doan da dến thắp hương tưởng niệm cac anh hung da hi sinh ở nga 3 Dồng Lộc (Ha Tinh), thắp nen nhang tri an len mộ Dại tướng Vo Nguyen Giap ở Vung Chua (Quảng Binh).

Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7


 Doan da dến Vung Chua – Dảo Yến, thắp len mộ Dại tướng nen nhang tưởng nhớ cong ơn Người.

Ong Phạm Minh Tinh, người Thai Binh, la một cựu chiến binh thuộc Sư doan 470, Doan 559 cho biết, day la lần dầu tien ong dược dến tham va thắp hương cho Dại tướng: “Chuyến du lịch tam linh nay da giup chung toi co dịp thực hiện mong ước bấy lau nay, do la dược dến tham nơi Dại tướng, người anh cả của quan dội nhan dan Việt Nam an nghỉ. Toi tự hao vi minh la một người linh, hoạt dộng cach mạng dưới sự lanh dạo của Người”.

Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7
Thanh kinh, xuc dộng trước anh linh những người dồng dội da anh dung hi sinh


Khong giấu nổi xuc dộng, ong Ha Van Lại (SN 1944), que Hải Phong noi: “Toi di bộ dội va tham gia chiến dấu tại chiến trường Quảng Nam, Da Nẵng, chuyến di lần nay da giup chung toi dến với những dịa danh lịch sử, thắp nen nhang tri an những dồng dội da hi sinh. Day cung la lần dầu tien toi dến tham khu mộ Dại tướng, thật xuc dộng…”.Về Vung Chua – Dảo Yến tri an 27/7


Trong hai ngay 22 va 23/7, doan sẽ dến tham Dộng Thien Dường, nghia trang Trường Sơn, thanh cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, dịa dạo Vinh Mốc.Hải Sam