Tổng cục Du lịch nhận trach nhiệm vụ “quảng ba du lịch Trung Quốc”(Dan tri) – “Dể xảy ra sự cố dang tiếc tại Hội chợ du lịch quốc tế, nhất la trong thời diểm nhạy cảm giữa ta va nước bạn thi trach nhiệm hoan toan thuộc về Tổng cục Du lịch Việt Nam”, lanh dạo Tổng cục Du lịch Việt Nam thẳng thắn thừa nhận.

   Tổng cục Du lịch Việt Nam quảng ba danh thắng Trung Quốc?

Tại buổi họp giao ban 3 thang dầu nam của Bộ Van hoa, Thể thao va Du lịch, lien quan dến vụ treo tranh quảng ba nhầm cho danh thắng Trung Quốc tại Hội chợ du lịch quốc tế (ITB) 2013 diễn ra ở Berlin (Dức), ong Nguyễn Mạnh Cường, Pho Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam len tiếng nhận trach nhiệm.“Day la sự cố dang tiếc xảy ra tại Hội chợ du lịch quốc tế diễn ra tại Dức, nhất la dể xảy ra trong thời diểm nhạy cảm giữa ta va nước bạn. Trach nhiệm nay hoan toan thuộc về Tổng cục Du lịch Việt Nam”, ong Nguyễn Mạnh Cường thẳng thắn thừa nhận. Ong Cường cung cho rằng, sự cố nay la bai học sau sắc dối với Tổng cục Du lịch trong việc xuc tiến quảng ba du lịch trong va ngoai nước.


 


Tổng cục Du lịch nhận trach nhiệm vụ “quảng ba du lịch Trung Quốc”

Bức ảnh xuất hiện tren mạng từ ngay 7/3 khiến nhiều người dặt cau hỏi: “Tổng cục Du lịch Việt Nam quảng ba cho du lịch Trung Quốc?”Ong Nguyễn Mạnh Cường cung cho biết ngay 27/3 vừa qua, Hội dồng kỷ luật của Tổng cục Du lịch da họp dể xem xet xử ly cac ca nhan lien quan.Can cứ vao mức dộ vi phạm, cac ca nhan sẽ bị xử ly theo Luật Can bộ, cong chức, cac mức kỷ luật sẽ dược cong bố cong khai trong thời gian sớm nhất. Người chịu trach nhiệm cao nhất về sai sot nay la lanh dạo Tổng cục Du lịch.Trước do, dầu thang 3/2013 thong tin gian hang Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế (ITB) tại Berlin (Dức) dặt ảnh giới thiệu dịa danh nổi tiếng của Trung Quốc la “Lạc Sơn Dại Phật” da khiến dư luận phẫn nộ. Dang trach hơn, bức ảnh lại dược trưng bay ngay trong gian hang của Tổng cục Du lịch Việt Nam va một số doanh nghiệp du lịch Việt Nam dang tham dự Hội chợ du lịch quốc tế.Nhiều cau hỏi dặt ra va chỉ trich gay gắt cach lam cẩu thả, tắc trach của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Diều gi da khiến Tổng cục Du lịch Việt Nam di quảng ba cho du lịch Trung Quốc?Dược biết, Hội chợ du lịch quốc tế 2013 khai mạc vao tối 5/3 tại thủ do Berlin, Dức thu hut khoảng 170.000 lượt khach. Day la Hội chợ du lịch lớn nhất thế giới co sự tham gia của hơn 10.000 cong ty lữ hanh, khach sạn, hang hang khong, hang vận tải biển va cac linh vực lien quan dến từ 188 quốc gia va vung lanh thổ tren thế giới.Tại day, Tổng cục Du lịch Việt Nam da tổ chức một gian hang chung rộng 142 m2 tại hội chợ dể giới thiệu những sản phẩm du lịch dặc sắc của Việt Nam dến bạn be quốc tế. Cung tham gia gian hang với Tổng cục Du lịch con co Vietnam Airlines va 26 doanh nghiệp lữ hanh, khach sạn tieu biểu.Nguyễn Hằng