Lao nong Trung Quốc cưỡi… lợn di sieu thị(Dan tri) – Người dan thanh phố Trung Khanh, Trung Quốc lau nay da quen thuộc với hinh ảnh một người dan ong ngồi tren lưng một chu lợn “cao to” dể di sieu thị.

Dược biết, lao nong nay vốn co tham nien lam nghề chan nuoi lợn khoảng 30 nam. Với ong, những chu lợn than thuộc khong khac gi những “người bạn”. Lao nong Trung Quốc cưỡi... lợn di sieu thịKể từ khi sức khỏe suy giảm do tuổi tac va can bệnh viem phế quản, ong quyết dịnh chọn một “người bạn” dể cưỡi khi cần co việc di dau, luc thi di sieu thị, khi thi di dạo trong thị trấn. “Cưỡi tren lưng một chu lợn hoa ra khong kho khan như toi tưởng. Ngược lại, toi thấy rất thoải mai”, lao nong chia sẻ.


 


Lao nong Trung Quốc cưỡi... lợn di sieu thịLao nong Trung Quốc cưỡi... lợn di sieu thịLao nong Trung Quốc cưỡi... lợn di sieu thịLao nong Trung Quốc cưỡi... lợn di sieu thịHải Phong


Theo DM